Samorządy

 

Golina

Gmina miejsko - wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego, na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km2, który zamieszkuje 11,8 tys. osób, w tym 4,5 tys. w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (drogowy i kolejowy) na linii Warszawa-Poznań, wraz z wjazdem na autostradę A-2.

Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 r. na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 r.
 
Wieś Radolina leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza - Biskupa Krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor Krakowskiej Alma Mater, Mikołaj piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przeszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz zwany Fabryciusem - jego profesor i rektor.
 
W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Rawicz wzniesionej na przełomie XV/XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60. Ród Przyjemskich należący do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia w dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu; byli założycielami wielu miast w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew.
 
 Z występujących zabytków należy wymienić: zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myśliborzu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII w., umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.
 
 Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą, w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin nie spotykanych na innych terenach. W tym rzadka roślinność wodna i bagienna.
 
Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 ha.
 
Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tys. ha, z czego 5,3 tys. ha stanowią grunty orne, a 1,0 tys. ha łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego produkującego mleko wysokiej jakości dla firm DANONE i OSM Konin. Funkcjonuje około 2,3 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzi 623 podmiotów gospodarczych, w których pracuje blisko 1000 osób.

Kontakt:

URZĄD MIASTA I GMINY GOLINA
ul. Nowa 1
62-590 GOLINA
tel./fax: +48/63/ 241 80 95
 
Burmistrz Miasta - Mirosław DURCZYŃSKI
Przewodnicząca Rady Miasta - Urszula FURMANIAK
 
www: www.golina.pl
e-mail: um_golina@poczta.onet.pl; golina@golina.pl  

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie