Samorządy

 

Brudzew

Gmina Brudzew położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego. Obszar gminny położony jest w Dolinie Warty na krawędzi Wysoczyzny Tureckiej. Brudzew sąsiaduje z następującymi gminami: Przykona, Turek, Władysławów, Kościelec, Dąbie i Uniejów. Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 112,7 km kwadratowych. Użytki rolne stanowią 69,1 %, grunty pod lasami 21,5 %, grunty pod wodami 1,5 %, nieużytki 1,2 %, pozostałe tereny 6,7 % pow. ogólnej. Obszar ten zamieszkuje około 6277 mieszkańców. Przez zachodni teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 470 Kalisz-Turek-Koło, a w części północnej autostrada A2. Drogi wojewódzkie liczą 7,8 km, natomiast drogi powiatowe 42,6 km. W chwili obecnej gminę Brudzew zamieszkuje 6277 mieszkańców (w tym 1,6 tys. w miejscowości Brudzew). W skład gminy wchodzą 23 sołectwa: Brudzew, Bogdałów, Bratuszyn, Brudzyń, Cichów, Chrząblice, Dąbrowa, Galew, Głowy, Izabelin, Janów, Janiszew, Krwony, Kolnica, Kozubów, Koźmin, Kwiatków, Kuźnica Janiszewska, Marulew, Olimpia, Podłużyce, Tarnowa, Wincentów.

Na terenie gminy istnieją 2 szkoły podstawowe: w Koźminie, w Galewie z filią w Chrząblicach, a także Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Brudzewie. Ponadto gmina Brudzew posiada 2 biblioteki, przedszkole, 10 strażnic OSP, Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Oddział Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, Urząd Pocztowy, Rewir Dzielnicowych przy Komendzie Powiatowej Policji, Urząd Gminy, agencję PKO BP oraz Zakład Gospodarki Komunalnej. Istnieje także Gminny Klub Sportowy ,,Kasztelania”, który jest organizatorem wielu imprez sportowych, propagujących zdrowy styl życia, np. piłkarskie mecze międzyklubowe. Od kilku już lat organizowany jest corocznie w maju Festyn połączony z biegami kasztelańskimi oraz w czerwcu Festyn świętojański z crossem rowerowym.

Już na początku lat dziewięćdziesiątych gmina osiągnęła blisko stuprocentowy poziom zwodociągowania. Wtedy też w większości sołectw rozwiązano problem dróg. W ostatnich latach zdecydowanie poprawiono stan bazy oświetleniowej w gminie. Podłączono również gminę do automatycznej centrali telefonicznej. Infrastruktura komunalna jest bardzo rozbudowana. Gmina posiada własną, mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków. Miejscowość Brudzew została częściowo skanalizowana. Długość sieci kanalizacyjnej już istniejącej wynosi 3,6 km. Niedawno nastąpiła dalsza rozbudowa istniejącej sieci o długość 1,6 km.

Na terenie gminy działa ponad 200 podmiotów gospodarczych, w tym: Vet-Lab Laboratorium weterynaryjne w Brudzewie, Propiotics Polska w Bratuszynie, Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie, około 30 sklepów, kilkanaście warsztatów rzemieślniczych, zakład ślusarski, wytwórnia narzędzi i materiałów budowlanych „KAWMET”, przedsiębiorstwo produkujące kostkę brukową „Bruk-Bet" w Bratuszynie, zakład przetwórstwa mięsnego, zakład eksploatacji kruszyw oraz wytwórnia mas bitumicznych w Halinowie, gospodarstwo hodowlano-produkcyjne „DUBLET PLUS” i ferma drobiu w Smolinie,  odkrywka węgla brunatnego KWB „Adamów” w Koźminie, a ponadto tartak, 3 młyny i 5 piekarni. W gminie Brudzew 19% powierzchni zajmują lasy, natomiast 58% powierzchni - grunty rolne, bowiem jest to gmina typowo wiejska. Ponad dwie trzecie gruntów ornych stanowią ziemie klasy V i VI. W gminie jest około 1000 gospodarstw rolnych i jedno gospodarstwo, utworzone na bazie majątku dzierżawionego od Skarbu Państwa. Gmina posiada także liczne tereny pod zabudowę jednorodzinną.

Kontakt:

ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

Tel. (63) 279 70 47, fax (63) 279 83 39

e-mail: ug@brudzew.pl

www.brudzew.pl

BIP: www.brudzew.bip.net.pl

Czynny: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

Władze Gminy:

Wójt: Cezary Krasowski

Z-ca Wójta: Paweł Jacaszek

Sekretarz: Tomasz Józefowicz

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie