Samorządy

 

Tuliszków

GMINA I MIASTO TULISZKÓW

Gmina i Miasto Tuliszków położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, ok. 120 km od Poznania, ok. 18 km na południe od Konina i ok. 7 km od węzła komunikacyjnego autostrady A2 w Żdzarach. W gminie zamieszkuje 10623 mieszkańców, w tym 3309 w mieście. Powierzchnia gminy wynosi 149,44 km2 , z czego około 66% to użytki rolne, a 27% to tereny leśne. Większość mieszkańców gminy Tuliszków zajmuje się produkcją rolną i sadowniczą. Nie brakuje również mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, na terenie gminy zarejestrowanych jest ok. 405 podmiotów gospodarczych. Część mieszkańców pracuje w pobliskich zakładach w Turku lub Koninie. W skład gminy wchodzi 16 jednostek pomocniczych, tj. piętnaście sołectw i miasto Tuliszków.

Tereny położone w granicach gminy Tuliszków to pełna uroku, krajobrazowa mieszanka. Jest to dobre miejsce na wyprawy turystyczne, szczególnie dla tych co potrafią docenić spokój i naturę, nie przytłoczoną piętnem cywilizacji. To kraina pagórków i dolin, którymi płyną od swych źródeł Powa i Topiec, dwa największe dopływy Warty tego regionu. Zróżnicowane gatunkowo lasy uzupełniają ten malowniczy krajobraz. Na terenie gminy turyści znajdą ciekawą, starą, wiejską architekturę, gdzie szczególnie interesujące są pozostałości kultury olęderskiej. Godne polecenia są pozostałości dworków szlacheckich we wsiach Grzymiszew i Smaszew. W samym mieście Tuliszków warto zwrócić uwagę na gotycki Kościół pw. Św. Wita oraz Zespół Dworsko – Parkowy z XIX wieku. Wszystkie te ciekawe miejsca jak i wiele innych można podziwiać korzystając ze szlaków turystycznych przebiegających przez tereny gminy i miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków oferuje również swoim mieszkańcom wiele możliwości aktywności sportowej. Spędzić aktywnie czas pomagają takie obiekty jak Stadion Miejski, Hala Widowiskowo – Sportowa, Sale Gimnastyczne, Boisko Wielofunkcyjne „Orlik”, Pawilon Sportowy, siłownia zewnętrzna, place zabaw dla dzieci oraz boiska wielofunkcyjne na wsiach.

Gmina i Miasto Tuliszków posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pokrywający
w 100 % powierzchnie zarówno miasta jak i gminy.  Na terenie miasta Tuliszków, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 72, w odległości 7 km od autostrady A2 znajdują się wolne tereny aktywizacji gospodarczej o łącznej powierzchni ok 14 ha oraz w zachodniej części miasta tereny aktywizacji gospodarczej uciążliwej, w szczególności przemysł, urządzenia produkcji budowlanej, centra technologiczne, składy, magazyny, hurtownie oraz urządzenia infrastruktury technicznej                         o powierzchni ok 35 ha. Ponadto na terenie gminy m. in. w miejscowościach Grzymiszew, Gadowskie Holendry, Smaszew, Wróblina i Piętno znajdują się tereny inwestycyjne
o łącznej powierzchni ok 60 ha. Wszystkie dokumenty planistyczne gminy dostępne są na stronie internetowej www.biptuliszkow.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

W celu wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz zwiększających zatrudnienie Rada Miejska w Tuliszkowie w 2005 roku podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy i miasta Tuliszków. Na mocy podjętej uchwały podmioty zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie gminy i miasta, jak i te już prowadzące taką działalność otrzymują możliwości zwolnień podatkowych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje pod warunkiem utrzymania określonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia. Przedsiębiorcom podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy przysługuje zwolnienie podatkowe na okres od 6 miesięcy do 3 lat, okres ten zależny jest od liczby zatrudnionych pracowników. Z kolei przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie gminy przysługuje zwolnienie podatkowe na okres od 2 do 10 lat, okres ten zależny jest od nowoutworzonych miejsc pracy.

Gmina ma opracowaną Strategię Rozwoju na lata 2013 – 2025, Plan Rozwoju Lokalnego, Programy Odnowy: Tuliszkowa, Grzymiszewa, Piętna, Ogorzelczyna, Smaszewa, Nowego Światu, Krępy, Sarbicka, Tarnowej, Rudy, Wielopola i Kiszew. Wiele zadań z tych planów zostało już zrealizowanych.

W 2015 r. Gmina i Miasto Tuliszków wraz z 8 gminami powiatu tureckiego przystąpiła
do projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”.
W ramach projektu opracowany został dla wszystkich członków zadania dokument strategiczny
tj. koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu tureckiego.

Wyznaczając zasadę razem można więcej, Gmina Tuliszków przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania. W 2006 roku wraz z sąsiadującymi gminami: Stare Miasto, Rychwał, Golina, Grodziec i Rzgów  zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w ramach realizacji pilotażowego programu LEADER+. Stowarzyszenie otrzymało nazwę „Solidarni w Partnerstwie”. W ramach współpracy opracowano i przyjęto Lokalną Strategię Działania, dzięki której możliwe było pozyskanie środków finansowych na tzw. małe projekty oraz odnowę i rozwój wsi.

Gmina Tuliszków należy również do: Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Związku Gmin Powiatu Tureckiego, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Stowarzyszenia WOKISS, Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

 

Dane teleadresowe

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
tel. 63 279 17 61 , 63 279 31 16
fax 63 279 17 70

 

NIP Urzędu  668-11-39-149

Regon Urzędu 000 529 574

e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl lub tuliszkow@zgwrp.org.pl

 

 

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie