Samorządy

 

Rzgów

Gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km2, który zamieszkuje 7,15 tys. osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A-2.

Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Rzgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Sławsk, dawne gniazdo Zarembów jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego (zm. w połowie XV wieku). Według J. Długosza dowodził jedną z chorągwi polskich na polach Grunwaldu w lipcu 1410 roku. Z nim są związane początki rezydencji obronnej zachowane w postaci reliktów architektonicznych w przyziemiach pałacu.
 
We wsi Kowalewko znajduje się izba pamięci Zofii Urbanowskiej, znanej pisarki, twórczyni literatury dla młodzieży obdarzonej w okresie międzywojennym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 
Do ciekawych obiektów zabytkowych w gminie należy drewniany kościół pod wezwaniem Św. Jakuba w Rzgowie pochodzący z XVI wieku, murowany kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Sławsku i kościół w Grabienicach, których budowa datowana jest na przełom XVI i XVII wieku oraz zespół dworski w Sławsku, obejmujący dwór z XIX wieku, spichlerz i park.
 
Północna część gminy leży w dolinie rzeki Warty i w znacznej części znajduje się w obrębie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Z racji występujących tu okazów fauny i flory stanowi ciekawy obiekt turystyczny. Na terenie Parku doliczono się 1.070 gatunków roślin, z czego 57 gatunków jest prawnie chronionych. Występują tu ponadto 153 gatunki ptaków, w tym bekasy, bataliony, gęsi gęgawy, cyranki, łabędzie nieme i rycyki. W Parku zadomowiły się również wydry i bobry.
 
W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 5,2 tys. ha. z czego 63,5% stanowią grunty orne, a około 23,5% łąki i pastwiska. W uprawach przeważają zboża. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje 1,1 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
Poza rolnictwem prowadzi działalność około 200 podmiotów gospodarczych dających zatrudnienie około 350 osobom.
 
Gmina wyróżniana za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

Kontakt:

URZĄD GMINY RZGÓW
ul. Konińska 8
62-586 RZGÓW
tel.: +48/63/ 241 90 18
fax: +48/63/ 241 97 90
 
Wójt - Grzegorz MATUSZAK
Przewodniczący Rady Gminy - Roman JAKUBOWICZ

www: www.gminarzgow.pl
e-mail: ug@gminarzgow.pl

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie