Samorządy

 

Krzymów

Gmina leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynoszący 93 km2 zamieszkuje 7,75 tys. osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej projektowany jest przebieg autostrady A-2.

Krzymów był wsią parafialną, rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, Lisieccy z Liśca Wielkiego (gmina Stare Miasto). Sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli Grodzieccy z Grodźca. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem w Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlacheckich dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozleglejszymi kompleksami posiadłości ziemskich (m.in. Rzgów, Wyszyna). Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającą prawa do Krzymowa byli Grudzińscy (dziedzice Gosławic i Lichenia) Porczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku - Byszewscy, znani jako żołnierze wojska polskiego.
 
Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Nie wiele o tym można się dowiedzieć z jedynego opisu Krzymowa z 1720 r. oraz licznych wykazów podatkowych, umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku.
 
Część północna gminy leży w dolinie Warty, część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą miedzy innymi Pagórki Złotogórskie z najwyższym punktem - Złotą Górą - o wysokości 187 m n.p.m. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, dość mocno porośnięty lasami, który stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzybiarzy. Przez teren Pagórków Złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne.
 
Innymi godnymi zainteresowania miejscami są: Kościół w Krzymowie, Wykopaliska w Szczepidle, Żwirownia Gołąbek.
 
Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku.
 
W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2,2 tys. ha z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, (około 70% uprawa). Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych.

Kontakt:

URZĄD GMINY KRZYMÓW
ul. Kościelna
62-513 KRZYMÓW
tel.: +48/63/ 241 32 80
fax: +48/63/ 241 30 91
 
Wójt - Tadeusz JANKOWSKI
Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta MAZUR
 
www: www.krzymow.pl
e-mail: krzymow@zgwrp.org.pl, krzymow@op.pl

 

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie