Samorządy

 

Stare Miasto

Gmina leży jest w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkały przez 11,55 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A-2, z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski - Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi.

Na przełomie XII/XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy - Starego Miasta - istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina (1265-84) na obecnym miejscu, osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 r. (świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego). Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku.
 
Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami (np. Barczygłów, Główiew, Modła Królewska), należało do starostwa konińskiego stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem, to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach.
 
Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XIII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po jak się wydaje najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński powstały w latach 1821-22 oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła ewangelicko-reformowanego, przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku.
 
W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy. Skrzyżowanie autostrady A-2 i drogi nr 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem poza rolnictwem funkcjonują około 472 podmioty gospodarcze, które zatrudniają około 800 osób.
 
W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7,1 tys. ha, w tym 5,4 tys. ha są to grunty orne, a 1,6 tys. ha łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1,4 tys. gospodarstw.

Kontakt:

URZĄD GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 b
62-571 STARE MIASTO
tel.: +48/63/ 241 62 16
fax: +48/63/ 241 65 80
 
Wójt - Ryszard NAWROCKI
Przewodnicząca Rady Gminy - Halina TURAJSKA

www: www.stare-miasto.pl
e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie